tisdag 23 augusti 2016

Låt Gud få muntra upp ditt sinne1. Låt Gud få muntra upp ditt sinne,
var vid gott mod, för Gud är god!
Behåll nu ständigt i ditt minne
att du är löst med Kristi blod,
att Gud har haft och har dej kär,
att han för dej har mänska blivit
och all sin nåd åt dej har givit,
att du är friköpt som du är!

2. Om du än hård och kall dej känner
så är du friköpt likaväl.
I allt vad som dej nu än händer,
det må gå illa eller väl,
så håll den punkten ren och skär
i med- och motgång, lusten, nöden,
i brist och välstånd, livet, döden,
att du är friköpt som du är!

3. Om du kan fröjdas, spela, sjunga,
om du kan gråta, tigga, be,
om du ej röra kan din tunga
för hjärtats oro, sorg och ve,
så säger Jesus, vännen kär
som friköpt dej från syndens smärta
och öppnat dig sitt varma hjärta:
Jag älskar bruden som hon är.

4. Det är en höjd av alla höjder
att tro som frälsad syndare,
i Jesu blod ha hjärtats fröjder
och frid som världen ej kan ge.
Tänk, kära själ, så väl dej går:
Gud är din vän som alla dagar
till himlens glädje dej ledsagar,
vartill han frälst dej som du står!

fredag 19 augusti 2016

Herre, tack att du som gett oss livet

 

Herre, tack att du som gett oss livet
också ger oss maten på vårt bord!
Du har omsorg om varenda mänska,
för det har du lovat i ditt ord.
Nu så vill jag tacka dej
för allting som du ger till mej,
varenda dag så vet jag det
att du älskar mej!
Herre, tack att du som gett oss livet
också ger oss maten på vårt bord!
Amen.

torsdag 18 augusti 2016

I Jesu namn till bords vi går


*1. I Jesu namn till bords vi går.
Välsigna, Gud, den mat vi får.
Och skydda med din milda hand
i nåd vårt hem och fosterland.

*2. För mat och dryck du skänkt oss här
dej vare pris, o Herre kär.
Oss alla av det brödet giv
som skänker världen evigt liv.

tisdag 16 augusti 2016

Hjärtans Jesus, vid ditt hjärta
1. Hjärtans Jesus, vid ditt hjärta
är så gott att hålla sej.
Utan dej all sorg och smärta
blir för tung och mörk för mej.
Men där får jag lycklig vara,
finna lä i storm och larm,
dej, min Jesus, älska bara,
av din kärlekseld bli varm.

2. Som Johannes vid ditt sköte
är så gott att vara till,
i din kärlek stämma möte,
i din kärlek bo jag vill,
i din kärlek vaka, sova,
i din kärlek gå och stå,
i din kärlek be och lova,
vandra, leva, dö också.

3. Utan dej kan jag ej trivas,
utan dej jag mår ej väl,
utan dej kan aldrig givas
verklig ro för kropp och själ.
Men i dina kärleksarmar
är ett fast och säkert slott,
fast det ofta kring mej larmar
gör din närhet mej så gott.