onsdag 29 mars 2017

Lille David, spela på harpa
//: Lille David, spela på harpa, halleluja! ://

1. David var en herdegrabb,
med sten och slunga var han snabb.
Lille David, spela på harpa...

2. Josua var son till Nun,
han blåste ner murar med basun.
Lille David, spela på harpa...

söndag 26 mars 2017

Löftena kan inte svika


1. Löftena kan inte svika,
nej, de står evigt kvar!

Jesus med blodet beseglat
allt vad han lovat har.
Himmel och jord må brinna,
höjder och berg försvinna,
men den som tror ska finna:
löftena de står kvar!

2. Gör såsom Abraham gjorde:
blicka mot himlen opp!
Medan du stjärnorna räknar
växer din tro, ditt hopp!
Himmel och jord må brinna...

3. Tro när det mörknar på färden,
solen ej slocknat har.
Blott några timmar, och sedan
strålar en morgon klar!
Himmel och jord må brinna...

4. Tro när dej världen förföljer.
Med dej i ugnen het
vandrar en gudason härlig,
prövade själ, det vet!
Himmel och jord må brinna...

5. Tro när dej vännerna sviker,
tro när blott en står kvar!
Jesus, din vän, ska dej följa
alla, ja, alla dar.
Himmel och jord må brinna...

6. Tro under allt som dej möter,
snart du ju hemma är!
Då ska i åskådning bytas
det som du trodde här.
Himmel och jord må brinna...

tisdag 21 mars 2017

Jag ville vara i Betlehem
 

1. Jag ville vara i Betlehem 
och se vad herdarna såg; 
se grottan, djuren och allra helst 
se krubban där Jesus låg. 

2. Han föddes fattig i hemlighet 
och himlen fylldes av sång; 
för himlen visste att han var Gud 
och mänska på samma gång.


©Margareta Melin (publ. med förf:s tillstånd)

lördag 18 mars 2017

Ta en stund med Jesus


Ta en stund,
ta en stund,
ta en stund med Jesus.
Hör hans ord,
lyssna i bön!
Vi bor ej här för alltid.

1. Min Herre kallar,
han kallar i sitt ord,
trumpeten ljuder i min själ,
vi bor ej här för alltid.

Ta en stund...

2. Träden ska falla
och syndens träl få skälvan,
trumpeten ljuder i min själ,
vi bor ej här för alltid.

Ta en stund...

Josua ledde slaget vid JerikoJosua ledde slaget vid Jeriko, Jeriko, Jeriko,
Josua ledde slaget vid Jeriko,
då när murarna föll ner.

1. Du kan tala om domaren Gideon,
du kan tala om kungen Saul,
men ingen är som gamle Josua,
där i slaget vid Jeriko.

Josua ledde slaget...

2. Upp mot murarna runt Jeriko
marscherade de fram,
"gå, blås i hornen", sa han då,
"så är saken snart i hamn".

Josua ledde slaget...

3. Och så började hornen ljuda klart,
ja, trumpeter fler och fler,
sen gick allihop sju varv kring stan,
och se, murarna föll ner!

Josua ledde slaget...