fredag 21 april 2017

Oljebergets lunder

1. Oljebergets lunder,
se Guds kärleks under!
Sorg som gräns ej känner
Jesu hjärta bränner.
Av hans ångest pannan glöder,
och nu nalkas falska bröder.
Jesus, döden nära,
all vår synd vill bära.

2. Allt han måste våga.
Kalken fylld av plåga
han ej från sej visar.
Vi hans lydnad prisar.
Ängeln om hans pina talar,
styrker honom och hugsvalar.
Jesus, stor är nöden,
trött du är till döden.

3. Vänners stöd har svikit,
bort de fegt har vikit.
Redo står dock Judas,
grymma män ska bjudas
att i mörkret överfalla
honom som vill frälsa alla.
Sveket ofärd stiftar,
Judas kyss förgiftar.

4. Fastän allmaktsorden
kastar dem till jorden,
synden ej förskräcker
dem som mörker täcker.
Honom de i döden sänder,
som vårt tvång i frihet vänder.
Jesus till vår ära
dödens band vill bära.


onsdag 19 april 2017

Matteus, Markus, Lukas, Johannes
1. Matteus, Markus, Lukas, Johannes,
Apostlagärningarna, Romarbrevet,
Första och andra Korintierbrevet,
Galaterbrevet, Efesierbrevet,
Filipperbrevet, Kolosserbrevet,
Första och andra Tessalonikerbrevet.

2. Första och andra Timoteusbrevet,
Breven till Titus och Filemon,
Hebréerbrevet, Jakobs brev,
Första och andra Petrusbrevet,
Första, andra, tredje Johannesbrevet,
Judas brev, Uppenbarelseboken.

Bibelns böcker
1. Böckerna i bibeln
kan testas hela tiden.
Bibeln ger dej kraft,
så läs då i den:
Genesis,
Exodus,
Leviticus,
Numeri,
Deuteronomium.
Josua, Domarboken, Rut,
Samuelsboken Ett och Två,
Kungaboken Ett och Två,
Krönikeboken Ett och Två.
Esra och Nehemja,
Ester, Job och Psaltaren,
Ordspråksboken och Predikaren.
Salomos Höga Visa,
Jesaja, Jeremia,
Klagovisorna,
Hesekiel, Daniel.
Hosea, Joel
och Amos.
Obadja, Jona
och Mika.
Nahum, Habackuk
och så Sefanja.
Haggaj och Sakarja
och Malaki.

2. Böckerna i bibeln,
de ger den inre friden,
bibeln har en kraft
som trotsar tiden:
Matteus, Markus,
Lukas, Johannes,
Apostlagärningarna,
Romarbrevet.
Första och andra
Korintierbrevet.
Galaterbrev,
Efesierbrev,
brev till Filippi
och brev till Kolosse,
Tessalonikerbrev
ett och två.
Första och andra
Timoteusbrevet,
Titus och Filemon.
Hebreerbrev,
Jakob,
Första och andra Petrus´ brev.
Johannesbrev ett, två och tre.
Judas brev, Johannes 
uppenbarelse.

Böckerna i bibeln
kan följas hela tiden,
nu så kan ni 66
böcker i bibeln!

lördag 8 april 2017

Bara i dej / Smaka och se

//: Bara i dej har min själ sin ro,
bara i dej, min Gud ://
Från honom kommer mitt hopp,
bara han är min klippa,
min frälsning och min borg,
jag ska inte vackla.
Bara i dej har min själ sin ro,
bara i dej, min Gud.

Hosianna
Hosianna, Davids son!
Välsignad vare han,
välsignad Davids son
som kommer i Herrens namn!
Hosianna i höjden,
hosianna Davids son,
välsignad, välsignad,
välsignad vare han.
Hosianna Davids son,
som kommer i Herrens namn!