söndag 24 september 2017

Lär mej din väg, o Gud

       

1. Lär mej din väg, o Gud,
lär mej din väg.
Ge mej ditt bistånd, Gud,
lär mej din väg. 
Hjälp mej i tro att gå
utan att allt förstå 
- lys mej och led mej då,
lär mej din väg. 

2. Tvivlar och fruktar jag,
lär mej din väg.
Även på stormens dag
lär mej din väg.
Lys genom moln och regn,
ge mej i stormen hägn,
lä på din gröna äng,
lär mej din väg.

3. Under min livstid här
lär mej din väg,
var jag i världen är
lär mej din väg,
till dess jag målet når,
tills vid din tron jag står,
tills jag min krona får,
lär mej din väg.

söndag 17 september 2017

Den gyllene solen1. Den gyllene solen
ger glädje åt jorden
och mörkret nu flyr.
Det stela nu veknar
och månen den bleknar
när morgonen gryr.

2. Vår Gud vill vi lova
för att vi fått sova
så trygga i natt.
Än vill han bevara
för missmodets mara,
för helvetets makt.


3. Så kom, låt oss sjunga,
låt stämband och tunga 
förkunna Guds pris,
och be att han för oss
och dugliga gör oss
på himmelens vis.

4. Det bästa i livet
ska honom bli givet,
ja, allt vad vi gör.
Han gett oss förmåga
att pröva och våga,
ja, komma oss för.

5. I allt vad vi lär oss
hans trofasthet bär oss
idag liksom förr.
Han sinnena skärper,
i arbetet hjälper
och öppnar en dörr.

Dagen dör (Tapto)
Dagen dör,
skymning rår
över skog, över berg, över hav.
Allt är ro,
vila trygg.
Gud är här.

söndag 10 september 2017

Kärlek från himlen
1. Kärlek från himlen låt oss få bära,
lär oss att leva helt till din ära!
Vida kring jorden gånge din lära,
komme ditt rike!

2. Heligt och troget lär oss att strida,
villigt och stilla lär oss att lida,
seger och vila lär oss att bida
sist i ditt rike.

söndag 3 september 2017

Helga Bibel, Herrens ordAlt. koral:Alt. svensk koral:


1. Helga Bibel, Herrens ord, 
största skatt på denna jord, 
denna bok mig troget lär 
vad jag varit, gjort och är. 

2. Den bestraffar synd och fel, 
ger av Jesus själv mig del.
Den har dömt och friat mig, 
livets väg den visat mig. 

3. Bibeln är mitt säkra stöd, 
den ger tröst i all min nöd,  
lovar fröjd och härlighet,
evigt liv och salighet.