lördag 18 februari 2017

Kom, helge Ande, till mej in

1. Kom, helge Ande, till mej in,
upplys min själ, upptänd mitt sinn,
bevara mej, jag ber dej.
Låt lysa livets ljus för mej
och lär mej troget följa dej,
åt dej jag helt vill ge mej.

2. Nu i all sanning led du mej
och låt förståndet öppna sej,
ja, lär mej, Gud, din vilja.
Från alla synder gör mej fri,
din godhet vill jag leva i,
allt ont ifrån mej skilja.

3. Hjälp, Herre, nåderik och blid
att jag av hjärtat all min tid
mej håller vid det ena:
att tro på Herren Jesus Krist
och öva kärlek utan list.
Min hjälp är du allena.

4. Nu på min sida alltid stå
så Satan mej ej skada må, 
ej världen mej förföra.
Ja, med min ande vittne bär
att också jag Guds barn nu är,
som du vill saliggöra.

5. Jag känns ju vid min svaghet all,
jag vet ej vad jag bedja skall,
vad gagnar eller skadar.
O helge Ande, bed för mej
och lär mej säga efter dej
mitt Abba, käre Fader!


6. Ge lycka, Gud, till allt gott verk,
befrämja det och kraften stärk,
så att jag alla dagar
får växa, vägledd av ditt råd,
ålder, visdom och i nåd,
just så som dej behagar.


7. O glädjens Ande, stå mej bi
i all den sorg jag kommer i
och helst när döden kallar.
Ja, låt mej också där bli ledd,
som kristen vara väl beredd
och i din famn få falla.


torsdag 16 februari 2017

En blick på den Korsfäste livet dig ger
1. En blick på den korsfäste livet dig ger, 
ja, just nu finns det liv där för dig! 
Så se, kära vän, för så ska du bli frälst, 
se på honom som offrade sig! 
Se! Se! 
Se och lev! 
En blick på den korsfäste livet dig ger, 
ja, just nu finns det liv där för dig! 

2. Varför kom han väl hit för att bära vår synd, 
om din börda ej också han tog? 
Varför flöt från hans sida det renande blod, 
om din skuld han ej gäldade nog? 
Se! Se! Se... 

3. Ej med dina tårar, din ånger och bön, 
men i blodet försoning du får. 
Ja, salig du är om du strax med din tyngd 
utav synder till Frälsaren går. 
Se! Se! Se... 

4. Ja, visst får du komma, för Gud har ju sagt 
dig att allting i ordning nu är; 
när tiden var inne till jorden han kom 
och sin gärning fullbordade här. 
Se! Se! Se... 

5. Så ta då med glädje av Jesus emot, 
då han eviga livet dig ger. 
Då han, din rättfärdighet, lever, så vet 
att i evighet dör du ej mer. 
Se! Se! Se...

lördag 4 februari 2017

Du evigt starke Gud och Far
1. Du evigt starke Gud och Far
som i din hand all världen har,
som tände ljus i rymdens natt
och gräns för havets våg har satt,
o, hör vår bön och var dem när
som nu i storm och fara är!


2. O Kristus, du som med din röst
la sjön till ro, gav hopp och tröst,
som kunde över djupen gå
och fridfullt mitt i stormen sov,
o, hör vår bön och var dem när
som nu i storm och fara är.

3. Guds Ande som vid skapelsen
just över vattnet svävade,
som över oss i varje tid
vill sänka dej med nåd och frid,
o, hör vår bön och var dem när
som nu i storm och fara är.

*4. Treenige, all kärleks grund,
var deras skydd i farans stund,
från klippor, stormar, fiender
bevara dem var än de är,
så går en lovsång utan slut
från land och hav till dej, vår Gud!

torsdag 2 februari 2017

Vakna! Väktaren hörs ropa


Alternativ, utjämnad form:Alternativ koral från Finland:


1. Vakna! Väktaren hörs ropa,
hans röst nu når oss allihopa:
Stig upp, Jerusalem, ge svar!
Låt i natten lampor tändas,
låt mörkret så i ljus få vändas,
var är ni, visa jungfrur, var?
Brudgummen kommer snart,
låt ljusen lysa klart.
Halleluja!
Ja, stå beredd,
så blir du ledd
till fest som aldrig förr blev sedd!

2. Sion lyssnar glad till rösten,
hon överfylld av himlatrösten
går mot sin vän med sång och bön.
Himlens glädje med sej bär han,
ja, full av nåd och sanning är han,
som morgonstjärnan ljus och skön.
Välkommen därifrån,
Guds egen käre Son!
Hosianna!
Från dunkel dal
till smyckad sal
du för en skara utan tal.


3. Ära vare Gud i höjden!
Må änglarna ta del i fröjden,
må harpa och basun ge ton!
Himlaportars pärlor glänser,
och kärlek strålar utan gränser 
 mot oss från Guds och Lammets tron.
Vad ännu ingen hört
och sett och tänkt och rört
vi besjunger
hos Gud en gång,
när väntan lång
har bytts i evig jubelsång.


Vilken salighet i höjden
1. Vilken salighet i höjden,
när Guds barn får komma hem!
Ingen kan beskriva fröjden
som de får i himmelen:
skåda Jesus, 
skåda Jesus,
som har fört de sina hem.

2. Vilken salighet och glädje
att få tro på Jesus här,
men en ännu större glädje
att se honom som han är,
vara hemma, 
vara hemma,
fri från sorger och besvär!

3. Så ha tröst och sol i sinne,
tröttna ej på vägen hem!
Jesus ständigt ha i minne,
höj din blick mot himmelen.
Jesus kommer, 
Jesus kommer
snart att hämta barnen hem. 

4. Gud ske lov, han vill oss ha där,
när all möda nått sitt slut.
Barnen kommer till sin Fader,
och där får de vila ut
i den glädje
i den glädje
som ej någonsin tar slut.

5. Där vi slipper skiljas mera,
ingen tår ska fällas där.
Kristus evigt ska regera,
härligheten kommen är.
Ack, den dagen, 
ack, den dagen,
give Gud den vore här!