torsdag 25 maj 2017

Uppfaren är vår Herre KristAlt. koral:1. Uppfaren är vår Herre Krist,
halleluja, (halleluja)!
Fullbordat är hans verk helt visst.
Halleluja, (halleluja)!

2. Med korsets bittra offerdöd 

halleluja, (halleluja),
han räddat oss från evig nöd,
halleluja, (halleluja)!

3. Oss alla älskade han så,
halleluja, (halleluja),
nu slipper den som tror förgås,
halleluja, (halleluja)!

4. Sin käre Fader är han lik,
halleluja, (halleluja),
regerar nu i himmelrik,
halleluja, (halleluja)!

5. Han ser till alla syndare,
halleluja, (halleluja),
vår store förebedjare,
halleluja, (halleluja)!

6. Varför, ni galileiska män,
halleluja, (halleluja),
står ni och ser mot himmelen?
Halleluja, (halleluja).

7. Som Jesus till Guds himmel for,
halleluja, (halleluja),
han kommer åter till vår jord,
halleluja, (halleluja).

8. Och då ska alla honom se,
halleluja, (halleluja),
som vår och världens domare,
halleluja, (halleluja)!

*9. Du heliga Treenighet,
halleluja, (halleluja),
dig vare lov i evighet!
Halleluja, (halleluja)!


[Frostensons bearbetning är bättre, men upphovsrättsskyddad] 

måndag 22 maj 2017

På nådens skimrande glashav
1. På nådens skimrande glashav
en utvald skara en gång
i segerglädje prisar
Guds Lamm med jubelsång.

2. Hur stort det är att få komma
till längtans sköna hem,
ja, bort från sorg och strider
och vara en av dem

3. som segerkronan får bära
och Jesus vara när,
där inga tårar rinner,
all klagan borta är.

4. Med jubel får jag där höja
till Herrens lov min sång,
att frälsa mej han gjutit
sitt hjärteblod en gång.

5. Guds barn jag är och gläds att
min Jesus offrat sej
och burit mina synder,
med nåd trolovat mej.

6. Här uti sorgernas rike
jag sjunger än min sång
och får med fröjd instämma
i himlens kör en gång.


lördag 20 maj 2017

Viska en bön när det ljusnar
1. Viska en bön när det ljusnar,
viska en bön vid middagstid,
viska en bön när det skymmer,
det skänker ditt hjärta frid.

2. Gud hör din bön när det ljusnar,
Gud hör din bön vid middagstid,
Gud hör din bön när det skymmer
och skänker ditt hjärta frid.

Jesus sa: "Kom, följ mej!"
Jesus sa: Kom, följ mej!"
och de tolv gick efter,
Petrus och Andreas,
Jakob och Johannes,
Filippos, Tomas, Levi,
Jakob son till Alfeus,
Taddeus, Simon, Judas
och Bartolomeus.
//: Han är här idag,
kallar oss idag,
vi får följa honom,
både du och jag :// 


Vid liv vid liv
Vid liv, vid liv,
vid liv i evighet,
min Jesus lever nu
och i all evighet!
Vid liv, vid liv,
vid liv i evighet,
min Jesus lever nu!
Sjung halleluja,
sjung halleluja,
min Jesus lever i all evighet,
sjung halleluja,
sjung halleluja,
min Jesus lever nu,
min Jesus lever nu!