måndag 24 juli 2017

Gud som ser och älskar så

Gud som ser och älskar så 
se till mig och alla små. 
Hjälp mig i all nöd och fara. 
Låt din ängel mig bevara. 
Du min trygghet alla dar 
du är evigt hos mig kvar.

Text och copyright: Margareta Melin (publ. med tillstånd)

fredag 21 juli 2017

Mitt hjärta fröjdar sej i Gud1. Mitt hjärta fröjdar sej i Gud,
sen jag hört nådens glädjebud,
att jag i Jesus salig är.
Jag prisar dej, min Herre kär!

2. Det är en glädje verkligt stor,
att jag har fått Guds Son till bror.
Han bar min synd i korsets död,
han är min tröst i all min nöd.

3. När Jesu blod på korset rann
rättfärdighet han åt mej vann,
och den blev min i dopets stund;
då togs jag in i Guds förbund.

4. Fast i mitt kött ej annat är
än synd och brist och ont begär,
så renar mej nu Jesu blod
och ger mej åter kraft och mod.

5. Ja, fastän svag i tron jag är,
är jag dock frälst och salig här
igenom Jesus Krist, Guds Lamm,
som borttog världens synd och skam.

6. Så må nu var och en förstå
att man omöjligt kan bestå
i domen utan Jesu nåd.
Förkasta ej Guds Andes råd!

7. Låt ordets ljus upplysa dej
och livets väg få visa dej.
Bli ej i otrons mörker kvar!
Se, Jesus allt fullbordat har!

8. Lov, ära, tack! Vår lovsångs ljud
från hjärtat stiger upp till Gud.
Från synd och död vi frälsta är.
Ditt namn vi prisar, Herre kär!

Må sången ljuvligt klinga
1. Må sången ljuvligt klinga
ut i den vida rymd
och glädjebud få bringa
en värld, av skuggor skymd.
Vår själ i sången anar
det sköna Kanaans land,
dit ögat fåfängt spanar
långt bortom öknens rand.

2. Må varje sårat hjärta
få nåd att lyssna till
vår sång om Jesu smärta,
som tröst oss bringa vill!
Ja, må jag alltid prisa
min konung dyr och kär
och mina syskon visa
att vägen hem han här.

3. Den vägen ska oss föra
igenom kval och strid
dit där ej synd ska störa
vår sköna sabbatsfrid.
Och när vi står där hemma
syns allt på annat vis.
Vi får i kör instämma:
Lov, ära, tack och pris!

torsdag 20 juli 2017

Som du vill, o Herre min
1. Som du vill, o Herre min,
bara jag får vara din,
om i glädje och i smärta
jag får vila vid ditt hjärta,
ha i dej min högsta fröjd,
o, då är jag trygg och nöjd.

2. Som du vill, o Herre god,
bara du ger tålamod
när i kärlek du mej prövar
och min tro, min kärlek övar.
Lär mej, Herre, att förstå
att du bär mej också då.

3. Som du vill, o Herre Krist,
bara jag med all min brist,
ja, med all min synd otalig
dock i dej får tro mej salig.
Och jag får ju tro det så,
då jag har ditt ord därpå.

4. Som du vill, o Herre kär,
bara det till himlen bär.
Fri från tidens bördor tunga
ska jag där ditt namn lovsjunga
för din nåd och trofasthet
som består i evighet.