måndag 16 januari 2017

Se Guds rena Lamm1. Se Guds rena Lamm 
där på korsets stam! 
Vilken jämmer, vilken fasa! 
Se nu mörkrets makter rasa! 
Se Guds rena Lamm 
fäst vid korsets stam! 

2. Är du sorglös än 
och en världens vän, 
stanna här en stund och skåda: 
se Guds vrede, syndens våda! 
Se Guds rena Lamm 
fäst vid korsets stam! 

3. Fruktar du Guds dom, 
kära själ, så kom! 
Skåda nu Guds kärleksunder 
här i Jesu sista stunder! 
Se Guds rena Lamm 
och gå dristigt fram!

Fröjda dej och sjung, mitt hjärta

 

1. Fröjda dej och sjung, mitt hjärta, 
för du har en Frälsare. 
Vike nu all sorg och smärta, 
vike nu allt kval och ve! 

2. Fiendernas här han krossat, 
djävulens och syndens makt. 
Han har mina bojor lossat, 
själva döden nederlagt. 

3. Han som en gång mej har vunnit, 
aldrig släpper han mej mer. 
Han bevarar den han funnit, 
det i ordet klart jag ser. 

4. Jag är lönen för hans möda, 
för det var för mej han stred. 
Mej han köpt med blodet röda, 
när för mej han döden led. 

5. Han besegrat dödens välde, 
uppstått med förklarad kropp. 
Även mej hans seger gällde 
och nu har jag evigt hopp. 

6. Trygg jag lever, trygg jag vilar 
i den gode herdens famn. 
Kommer döden, glad jag ilar 
hem till fridens sälla hamn.

söndag 8 januari 2017

Herrens stad har fasta grunder

 

1. Herrens stad har fasta grunder,
den går i storm och flod ej under,
på hälleberget byggd den står.
Inget hot Guds folk förfärar,
om ondskan än med sina härar
mot murarna till anfall går.
För Gud med all sin makt
i trohet håller vakt
kring de sina.
Han ger sin ro
åt deras tro
och låter dem i trygghet bo.

2. Stora ting i dej predikas,
du löften fått som ej kan svikas,
Guds menighet bland jordens folk.
Du har sett Guds ljus, det klara,
hans Ande kvar i dej ska vara,
du kallad är till Herrens tolk.
När här kring all vår jord
du sprider nådens ord,
ljuvligt klingar
då varje ljud
med fridens bud
från frälsningens och livets Gud.

3. Herrens stad är folkens moder,
från Sion strömmar livets floder,
i Sion växer livets träd.
Du Guds folk, du evigt unga,
dej öva att din lovsång sjunga,
dej saligt i din Konung gläd!
Du höja får en gång
det nya livets sång
till Guds ära,
som i vår nöd,
mot synd och död
sitt liv, sin salighet oss bjöd.

Det gamla året är förbi

1. Det gamla året är förbi,
ett nytt istället möter vi.
Gud vare lov, att vi i frid
fått leva intill denna tid!
Gud, ge oss nu ett gott nytt år,
så var och en ditt sinne får
och i sin gamla synd ej står.

2. Vi ber dig: överge oss ej,
förlåt vår synd, förbarma dig!
Låt sakramenten och ditt ord
ge kraft och näring åt din hjord.
Din kärlek i vårt hjärta tänd,
din Andes nådegåvor sänd,
så blir den ondes list bortvänd.

3. Sträck över oss din högra hand,
välsigna både stad och land.
Ge hälsa, välgång, dagligt bröd
och stå oss bi i sorg och nöd.
Ja, lys och led vår överhet,
ge världen fred och enighet,
allt gott för tid och evighet.

4. Så vill vi nu, vår Fader blid,
få tjäna dig i all vår tid.
För Jesu skull din Ande ge,
om tro och kärlek vill vi be.
Till sist låt ske oss som vi tror,
att vi med änglar där du bor
får lova dig med glädje stor!

Ring in gudstjänsttid

 Alt. koral:


VÅR LÖSEN 

1. Ring in gudstjänsttid.
Hjärta och hand,
tanke och tunga,
folket, vårt land,
gamla och unga,
gärning och kall,
Gud skall de dyrka,
världen all
blive Guds kyrka.
Glöm misströstan, min själ,
vet, oss Gud ej försmår.
Sörj, o folk, för ditt väl.
Ring in gudstjänstår.

2. Sjung in arbetsid.
Släktenas rad
räcker oss handen,
kämpen som bad,
skald rörd av Anden.
Mödornas blod,
arbetets tunga
kräver sitt mod,
tro gör oss unga.
Heliga minnenas här
tecknar i dunklet spår.
"Framåt" vår lösen är.
Sjung in arbetsår.

3. Bed in hjärtefrid.
Syskon, i dag
där vi skall vandra
vare vår lag:
"Hjälpa varandra!"
Oförrätt gjord
hjärtat belastar,
nåden förspord
tyngden avkastar.
Glöm det förlåtna, min själ.
Herre, o var oss blid!
Se, i din hand är vårt väl.
Giv oss evig frid.