måndag 20 november 2017

Se, över allt den räcker

 

1. Se, över allt den räcker,
din allmakt, Herre Gud.
Till liv du blomstren väcker,
de vissnar på ditt bud.
Du fälten skönt bekläder,
så de sin grönska bär.
Du dem till skörd bereder,
när så din vilja är.

2. Så till förvandling skrider
den ljusa sommardag.
Så växlar årets tider
allt efter ditt behag.
Men du som hör och ser oss
är den du alltid var,
den nåd du, Herre, ger oss
ej någon växling har.

3. I alla våra öden
o Herre, hos oss bo,
i livet och i döden 
ge styrka åt vår tro.
Vad än som här oss händer
det slutar väl till sist,
när vi till dej oss vänder
i Sonen, Jesus Krist.

4. Som himlens stjärna blänker
dess klarare ju mer
sej höstens mörker sänker
kring våra bygder ner,
så giv, när sorgen finner
ett hemvist i vårt hus,
att klarare då brinner
för oss, o Gud, ditt ljus.

5. När vi har mognat alla
till skörd för dödens hand,
för att som säden falla
på åkermannens land,
vi ber att du oss bärgar
hem till din glädje då,
där stormar inte härjar,
där friden ska bestå.

Ditt ljuva minne, Jesus kär
1. Ditt ljuva minne, Jesus kär,
min största fröjd i världen är.
Du ger mitt hjärta frid och tröst,
nytt liv du väcker i mitt bröst,
du glädjens källa, hör min röst.

2. Som högsta vinning räknar jag
att du är med mej varje dag.
Jag vet ej mera tryggad hamn,
o Jesus, än din brodersfamn.
Lovsjunga vill jag högt ditt namn.

3. Gör för min själ allt mera klar
din kärlek, djup och underbar.
Försonare, o Jesus kär,
som himlens sköna krona bär,
du nådens enda källa är.

Så i kärlek, tröttna inte


 

1. Så i kärlek, tröttna inte
om ej genast frukt du ser.
Kornet gror i det fördolda,
himlen regn och solsken ger.

2. Tröttna inte, om än jorden
där du sår syns hård och kall.
Kärlek bryter mäktigt motstånd,
älska, och du segra skall.

3. Varje ädelt frö du sådde
växer upp till skörd en gång.
Så i kärlek, och du skördar
jublande med segersång.

4. Varje kärleksverk, hur litet,
obetydligt än det är,
varje ord du sagt i kärlek
frukt för evigheten bär.

5. Men hur skall du kunna älska
trofast, utan själviskhet?
Han som älskat in i döden,
Herren Jesus lär dej det.

6. Öppna därför först ditt hjärta
för den Gud som har dej kär.
Ös av denna rika kärlek
och av den dej älska lär.

Evige konung, himlarnas höge härskare
Evige Konung,
himlarnas höge Härskare,
Jesus, din ära
sjunger alla helgon.
Hör, då vi ropar,
vilsna förlorade söner,
vi som vandrar fjärran
från vår Faders boning,
suckande i tåredalen.
Du som frälste Petrus utur faran,
bär oss, Herre, på dina starka armar
över mörka djupen.
O Jesus, 
rikt välsignad,
full av nåd och sanning,
du är oss vägen, sanningen och livet.
O Herre,
o Kristus,
o Guds Lamm,
syndares Frälsare.

söndag 19 november 2017

Nu tacka Gud, allt folk

Förspel:


Koral (med något kortare förspel, endast ca 2 minuter ;o):


1. Nu tacka Gud, allt folk
med hjärta, mun och händer,
för stora ting som han
oss alla gör och sänder.
Han från den tid som vi
i moderlivet fått
och ända fram till nu
oss gjort så mycket gott.

2. Du evigt rike Gud,
oss nåd och kraft förläna
att troget och med fröjd
din goda vilja tjäna.
Vår Herre, stor i nåd,
ge våra hjärtan frid
och fräls oss ur all nöd
nu och för evig tid.

*3. Pris vare dej, vår Gud,
som blicken till oss vände,
du Fader och du Son,
du Ande utan ände!
Du är av evighet
Treenig, utan brist -
du var och är och blir
högtlovad först och sist!