måndag 22 januari 2018

Dina händer är fulla av blommor

Snart så är vår vandring slut

På min vandring sjunger jag
(Noter i fyrstämmig sats finns här på Hymnary!)

1. På min vandring sjunger jag om min vän så god,
visar hän till Golgata där han göt sitt blod.
Många pilar mot min själ skjuter satan ut,
men min vän, Frälsaren, seger ger till slut.
Ja, jag vill se Jesus, se hans ansikte,
evigt sjunga lovsång till min Frälsare.
I den nya staden, hos min vän så kär,
sorgen flytt,
allt är nytt,
evig glädjen är.

2. När jag i min Herres tjänst möter stormens brus,
jag vid honom håller mej, han ger frid och ljus.
Satans snaror möter mej och jag ser min brist, 
men Guds Lamm 
för mej fram, 
ända hem till sist.
Ja, jag vill se Jesus...

3. Inte ens i dödens dal måste jag bli rädd,
Jesus har gått före mej, helgat gravens bädd,
och han ska till evigt liv väcka mej en dag,
han, min vän, 
Frälsaren, 
honom älskar jag!
Ja, jag vill se Jesus...

fredag 19 januari 2018

Helig, helig, helig Herre Gud Sebaot (Sanctus)

Advents- och julserien:


Fasteserien:Påskserien:Allmänna serien:


Helig, helig, helig,
Herre Gud Sebaot.
Himlarna och jorden 
är fulla
av din härlighet.
Hosianna i höjden!
Välsignad vare han 
som kommer
i Herrens namn!
Hosianna i höjden!

söndag 14 januari 2018

Hos dej är livets källa
//: Hos dej är livets källa,
i ditt ljus ser vi ljus ://

1. Herre, till himmelen sträcker sej din nåd,
din trofasthet ända till skyarna.

//: Hos dej är livets källa,
i ditt ljus ser vi ljus ://

2. Herre, hur dyrbar är inte din nåd!
I dina vingars skugga finner människor tillflykt.

//: Hos dej är livets källa,
i ditt ljus ser vi ljus ://

3. De får njuta överflödet i ditt hus,
i din glädjes strömmar stillas deras törst.

//: Hos dej är livets källa,
i ditt ljus ser vi ljus ://